top of page
Search
  • Writer's pictureNga Thanh

Blue là một màu trung tính.

Updated: Aug 24, 2021


Đối với nhiều người, blue có thể là một màu hơi nhàn nhạt, buồn buồn nhưng với mình, blue là một màu khá trung tính và phản ánh khá đúng về con người mình. Ngày blue với mình có thể là ngày vui, cũng có thể là ngày buồn, nhưng sẽ không phải là một ngày trầm trọng màu grey.

Mình bắt đầu blog Một ngày màu blue với ý nghĩ sẽ lưu giữ những ngày nhàn nhạt của mình như thế.

Journal có thể nhiều theo năm tháng và một ngày nào đó, kệ sách nhà mình có thể không cất hết nổi journal mình ghi lại, hi vọng Một ngày màu blue sẽ vẫn kiên trì ở bên mình và mình cũng có thể kiên trì ghi lại những ngày màu blue sắp tới của mình như thế này.


Blue.5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page